Inleiding Thermische Energie

 

het oudste type centrale is de thermische centrale. In thermische centrales wordt elektriciteit opgewekt met behulp van stoom, die verkregen wordt door verbranding van de fossiele brandstoffen kolen, olie of gas. Om elektriciteit te verkrijgen uit een thermische centrale moet men 3 stappen volgen. De thermische centrale bevat de basis van alle andere centrales.

 

De werking

 

Stap 1: chemische energie naar thermische energie

Een klassiek thermische centrale start met de verbranding van aardgas, steenkool (poederkool) of stookolie in de stoomketel. De hete rookgassen en de warmte van de vlammen verhitten het buizenstelsel in de stoomketel. Het water dat in het buizenstelsel vloeit, zet daardoor om in stoom. De rookgassen ontsnappen langs de schoorsteen. Bij steenkoolcentrales haalt een elektrofilter eerst het stof eruit.

 

 

 

 

 

Stap 2: Thermische energie  naar mechanische energie

De hete stoom brengt de stoomturbine aan het draaien.Nadat de stoom de turbine heeft doorlopen en zijn energie heeft vrijgegeven, condenseert hij tot water dat opnieuw naar de stoomketel gaat. Dat gebeurt in de condensor waar de stoom langs duizenden pijpjes vloeit. Hierdoor stroomt koud koelwater, opgepompt uit het oppervlaktewater. De stoom geeft zijn warmte af aan het koelwater dat opwarmt.

De meeste centrales koelen het opgewarmde koelwater af in een koeltoren om het te hergebruiken. In zo’n grote hyperboolvormige koeltoren komt het water in contact met een opstijgende luchtstroom die ontstaat door de natuurlijke trek (schoorsteenwerking) van de koeltoren. Wanneer ventilatoren voor de luchtbeweging zorgen is de koeltoren kleiner. Het water koelt af en stort in de koeltoren als regen naar beneden. De opgewarmde lucht, verzadigd met waterdamp, verlaat de koeltoren als een witte damppluim. Het grootste deel van het afgekoelde koelwater wordt terug naar de condensor gepompt en hergebruikt. Slechts 1 à 1,5 % verdampt.

Sommige klassiek thermische centrales hebben geen koeltoren en lozen het koelwater terug in het oppervlaktewater. Het debiet van het oppervlaktewater is in dit geval groot genoeg om de temperatuurstijging te beperken.

Een klassiek thermische centrale zet 35 à 40 % van de energie in de brandstof om in elektriciteit. Soms leveren ze ook nog warmte onder de vorm van stoom aan bedrijven.

 

Stap 3: Mechanische energie naar elektrische energie

De stoomturbine is verbonden met een alternator en zet de bewegingsenergie om in elektrische energie. Een transformator voert de spanning op en de elektriciteit wordt in het transportnet geïnjecteerd.

Een thermishe centrale heeft een vermogen van 160MW.