Inleiding Geothermische energie

Met alleen maar windenergie kan je nog niet de huidige elektriciteitscentrales vervangen. We moesten dus op zoek gaan naar andere hernieuwbare energiebronnen. Geothermische energie is er een van.

 

Wat is Geothermische energie

Je hoort in geothermische twee woorden:

1)    Geo = aarde

2)    Thermie = warmte

Geothermische energie is dus warmte proberen te benutten die in de aarde zit opgeslagen. Geothermische energie kan worden toegepast in woningen, maar ook op een grotere schaal voor bijvoorbeeld centrales.

 

In woningen

">In de zomer kan het héél warm zijn en in de winter héél koud. De warmte die in de zomer wordt opgeslagen, kan je in de winter benutten. Omgekeerd kan ook, in de zomer kan je het frisser maken in huis door de warmte terug af te geven aan de aarde. Om warmte in de aarde te kunnen benutten moeten er gaten geboord worden waardoor water loopt. Je hebt nog een bijkomend element nodig, namelijk een warmtepomp. Het principe van de warmte pomp is gebaseerd op de verandering van de kooktemperatuur van een vloeistof bij een verandering van druk. Hieronder kan je het werkingsschema van de warmtepomp bekijken.

 

De verdamper

De werkvloeistof komt in de verdamper op een temperatuur die lager is dan die van de lucht, het water of de grond waarmee de verdamper in contact staat. De omgeving staat bijgevolg warmte af aan de werkvloeistof. Omdat de druk laag is, begint de werkvloeistof al snel te verdampen.

 

Omgekeerd kan ook, wanneer het zomer is, zal de werkvloeistof die in de verdamper toekomt warmer zijn dan de ondergrond. Het staat dus warmte af aan de omgeving. (zie nevenstaande animaties).

 

De compressor

De gasvormige werkvloeistof die de warmte heeft opgenomen uit de natuur, wordt in de compressor tot op een hogere druk en condensatietemperatuur comprimeerd. De drukverhoging veroorzaakt een stijging van de temperatuur.

 

De condensor

De werkvloeistof komt in gasvormige toestand in de condensor, op een temperatuur die hoger ligt dan die van het water of de lucht van het verwarmingssysteem waar de condensor mee in contact staat. Bijgevolg kan door een natuurlijk warmtetransport de warmte van de werkvloeistof worden afgegeven aan het verwarmingssysteem. De afkoeling (warmteafgifte aan de woning) bij hoge druk doet de werkvloeistof condenseren. De temperatuur blijft nu constant en de warmte van de werkvloeistof wordt afgegeven aan het verwarmingssysteem

 

De smoorkraan

De kringloop wordt gesloten door een smoorkraan. Die veroorzaakt een drukverlaging, waardoor het kookpunt van de werkvloeistof verlaagt en haar temperatuur daalt tot onder die van de natuurlijke warmtebronnen buiten de woning (lucht, water of grond).

 

Het verwarmingssysteem zelf

De warmte die vrijkomt bij de condensor wordt gebruikt om water of lucht op te warmen. Deze warmte wordt dan in de woning verdeeld via een centraal verwarmingssysteem met radiatoren of convectors, of via vloerverwarming of luchtkanalen.

 

In centrales

  

Hetzelfde principe wordt op grote schaal toegepast bij geothermische centrales. Het nadeel van deze centrales is dat ze niet overal gebouwd kunnen worden. Enkel op plaatsen waar veel vulkanische activiteiten plaatsvinden. Zo'n centrale kan een vermogen hebben van 10 tot 15MW. Hieronder kan je meer zien in het filmpje.

">